ABC adopcji

to nie takie trudne!

ABC adopcji:

Osoba zainteresowana adopcją zwierzęcia zgłasza się do Fundacji osobiście lub telefonicznie. Wskazuje zwierzę, którym jest zainteresowana lub pyta o to jakie zwierzęta czekają na adopcję. Potem umawiamy spotkanie przedadopcyjne, na którym sprawdzamy reakcję wzajemną zwierzęcia i zainteresowanej osoby czy rodziny. Udzielamy wszelkich informacji na temat zwierzęcia. Potem odbywają się jeszcze 2 wizyty przedadopcyjne, wzmacniające więzi. Po podpisaniu umowy o adopcję zwierzę trafia do nowego domu. Zwierzęta fundacyjne są pod opieką lekarza weterynarii i w zależności od potrzeb i wymogów są szczepione, leczone czy kastrowane. Po adopcji przedstawiciele fundacji, odwiedzają swoich podopiecznych w nowych domach.