Zostań naszym wolontariuszem

Jak zostać Wolontariuszem Fundacji KOTOMYSZ.PL?

Tak nie wiele trzeba!

Wystarczą dobre chęci i cudowne serce pełne miłości i empatii do zwierząt. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 16 lat. Osoby poniżej lat 18-tu muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica. Wolontariusz podpisuje z Fundacją umowę wolontariatu i przygotowuje się do pracy w roli wolontariusz, w tym  zdobywając wiedzę ( szkolenia) i umiejętności.

Wolontariuszem nie może być osoba skazania prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad zwierzętami.